Nhà cái tặng 68k nền tảng

Ngành điện – điện tử là gì, làm gì ????