Nhà cái tặng 68k nền tảng

Ngành Kế toán là gì? Học những gì? Ra trường làm gì?