Nhà cái tặng 68k nền tảng

Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương tiếp đoàn công tác Trường cao đẳng cộng đồng Lai Châu đến thăm và làm việc