Nhà cái tặng 68k nền tảng

Nhà cái tặng 68k nền tảng tổ chức lễ Khai giảng năm học 2023 -2024. Kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống của nhà trường và 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam